ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

Home / ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

Το 1ο πρόγραμμα που θα ενεργοποιηθεί, είναι το «Εξοικονομώ για νοικοκυριά», προϋπολογισμού περίπου 300 εκατ. ευρώ για το 2023. Αφορά νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που διαμένουν σε παλιές κατοικίες και στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 30%. Κριτήριο υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα για τα νοικοκυριά θα είναι οι βαθμοημέρες (ακραίες καιρικές συνθήκες ανά περιοχή).

Το 2ο προς ενεργοποίηση πρόγραμμα είναι το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», που συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους και καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες έως 35.000 ευρώ, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας.

Οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος, νέοι από 18 έως 39 ετών, θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαινίσουν το σπίτι τους , στοχεύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου σπιτιού που θα τους εξασφαλίζει ποιότητα ζωής και χαμηλό κόστος θέρμανσης/κλιματισμού.

Όσοι ενταχθούν τελικώς στο πρόγραμμα θα λάβουν επιδότηση που κατά περιπτώσεις θα φτάσει τις 35.000 ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 1/1/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντος θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του προγράμματος (φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Το 3ο πρόγραμμα είναι το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για τις επιχειρήσεις, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με κονδύλια τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ.

Στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» ύψους 200 εκατ. εντάσσονται επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και του εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού, με επιδότηση από 40% έως 50% για επενδύσεις από 50.000 έως και 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του οδηγού του προγράμματος, η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από:

  • Την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, την αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, την αναβάθμιση ή και την ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κ.λπ.
  • Την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού