Προφίλ Αλουμινίου

0 χρόνια εμπειρίας

Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. είναι από τις πρώτες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται από το 1969 στον τομέα της παραγωγής προφίλ αλουμινίου.

Ειδικεύεται στη μελέτη, το σχεδιασμό και την παραγωγή αρχιτεκτονικού προφίλ αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα καθώς και ειδικού προφίλ για βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις βάσει σχεδίου (σκάλες, φωτιστικά, κάγκελα, θερμοκήπια κλπ.) Οι σειρές που παράγονται: ENERGY, EVRO και SLIM, καλύπτουν όλη τη γκάμα των ανοιγόμενων και συρόμενων κουφωμάτων. Επισημαίνεται ότι η εταιρία διαθέτει πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και ελαστικών για όλες τις σειρές της.