Πιστοποιητικά Εταιρίας

Η συνεχής εξέλιξη του προγράμματός μας όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, τόσο στις διαδικασίες παραγωγής όσο και στα ίδια μας τα προϊόντα, αποτελεί μία διαρκή διαδικασία εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Έτσι, καταφέρνουμε να διατηρούμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί προαπαιτούμενο συνεργασίας και κριτήριο επιλογής των συστημάτων μας.

TUV AUSTRIA EN ISO 14001

TUV AUSTRIA EN ISO 9001

ISO/IEC 27001:2013

Πιστοποιημένοι Προμηθευτές Ηνωμένων Εθνών

ISO 45001:2018

ISO 50001: 2018

EN 1090-1

ΕΝ 15088:2005

ΕΝ ISO 3834-2:2021

TUV AUSTRIA HELLAS

TUV AUSTRIA HELLAS