Πιστοποιητικά Κουφωμάτων

Home / Πιστοποιητικά Κουφωμάτων

Η συνεχής εξέλιξη του προγράμματός μας όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, τόσο στις διαδικασίες παραγωγής όσο και στα ίδια μας τα προϊόντα, αποτελεί μία διαρκή διαδικασία εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Έτσι, καταφέρνουμε να διατηρούμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί προαπαιτούμενο συνεργασίας και κριτήριο επιλογής των συστημάτων μας.

AKZONOBEL

Interpon powder coatings are solvent-free paints which can protect and decorate a wide variety of end-use products. We pride ourselves on the quality of our products and unparalleled customer and technical service.

QUALICOAT SEASIDE 2020

Συμόρφωση με τις απαιτήσεις των τεχνικώ προδιαγραφών QUALICOAT για αρχιτεκτονική χρήση και έχει την δυνατότητα προεργασίας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις Παραθαλάσιας Κλάσης Seaside Class

ΕΚΑΝΑΛ 09101/ ENERGY 22

Το ελληνικό κέντρο ανάπτυξης αλουμινίου (ΕΚΑΝΑΛ) είναι ο μοναδικός ελληνικός φορέας που διενεργεί εργαστηριακές μελέτες και δοκιμές σε τελικά προϊόντα αλουμινίου όπως κουφώματα αλουμινίου, πόρτες και παράθυρα. Οι εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του οργανισμού με εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και σε αντιστοιχία με τους κανόνες και τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, το ΕΚΑΝΑΛ ελέγχει και επαληθεύει την ποιότητα των κουφωμάτων αλουμινίου, εξετάζει το ποσοστό αεροδιαπερατότητας, υδατοστεγανότητας και αντοχής στην ανεμοπίεση. Ακόμα παρέχει πιστοποιητικό δοκιμών που έχει την ίδια ισχύ με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος από τον συγκεκριμένο οργανισμό είναι απαραίτητος για την απόκτηση της ειδικής σήμανσης ‘’CE’’

ΕΚΑΝΑΛ 09102/ EVRO 8000

Το ελληνικό κέντρο ανάπτυξης αλουμινίου (ΕΚΑΝΑΛ) είναι ο μοναδικός ελληνικός φορέας που διενεργεί εργαστηριακές μελέτες και δοκιμές σε τελικά προϊόντα αλουμινίου όπως κουφώματα αλουμινίου, πόρτες και παράθυρα. Οι εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του οργανισμού με εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και σε αντιστοιχία με τους κανόνες και τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, το ΕΚΑΝΑΛ ελέγχει και επαληθεύει την ποιότητα των κουφωμάτων αλουμινίου, εξετάζει το ποσοστό αεροδιαπερατότητας, υδατοστεγανότητας και αντοχής στην ανεμοπίεση. Ακόμα παρέχει πιστοποιητικό δοκιμών που έχει την ίδια ισχύ με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος από τον συγκεκριμένο οργανισμό είναι απαραίτητος για την απόκτηση της ειδικής σήμανσης ‘’CE’’

GIORDANO UF

We offer independent and professional building surveying services acting as building regulation consultants or as the approving authority for building rules consent applications. With multi-disciplinary qualifications and extensive experience, we are able to provide accurate and strategic advice. We encourage cost-effective and innovative building systems to meet the ever-changing requirements of legislation.

Περισσότερα Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά Κουφωμάτων

Πιστοποιητικά Βάσεων Στήριξης