ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ

Home / ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ

Η αίτηση θα κατατεθεί σε νέα πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ και θα πρέπει να έχει προηγηθεί υπογραφή
σύμβαση σύνδεσης χωρίς να έχει γίνει ενεργοποίησή του σταθμού.

Για την κατάθεση της αίτησης επιχορήγησης θα χρειαστεί είσοδος με στοιχεία taxisnet και στην συνέχεια συμπλήρωση / επισύναψη στοιχείων (ορισμένα θα συμπληρώνονται αυτόματα):

 • 11-ψήφιος αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Η ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (ότι έχει η σύμβαση σύνδεσης).
 • Κατηγορία ωφελούμενου (Α έως Δ από πίνακα παρακάτω).
 • Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.
 • Σύμβαση σύνδεσης την οποία έχει ήδη συνάψει ο αιτών με τον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (το email είναι σημαντικό να είναι σωστό).
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ωφελούμενου ή συζύγου και μελών οικογένειας σε περίπτωση προστατευόμενων μελών (σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων).
 • Δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας.
 • Λοιπά εφόσον ανήκετε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες: δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας, Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, δήλωση φορολογίας εισοδήματος (E1) σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας.

Το πρόγραμμα αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων:
• Κατοικιών και διαμερισμάτων

Το φωτοβολταικό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί από οποιονδήποτε έχει ιδιοκτησία στο κτίριο.
Κάθε ακίνητο εξετάζεται σαν ξεχωριστή περίπτωση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε
αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη χρήση ή στον αριθμό των ακινήτων που μπορεί κάποιος
να εκμεταλλευτεί.

Επίσης, δεν υπάρχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση
τιμολογίων, ασφάλιση κλπ) είτε είστε επιτηδευματίας, είτε όχι. Τα έσοδα από την εγκατάσταση είναι
αφορολόγητα και δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Προϋποθέσεις για την ένταξη σας στο Πρόγραμμα είναι:

 • Η νομιμότητα του κτιρίου (π.χ. οικοδομική άδεια) και του χώρου εγκατάστασης (στέγη ή ταράτσα)
  του φωτοβολταικού
 • Η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης (μετρητή) για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. ΔΕΗ) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη

ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η επένδυση προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα:

 • Απόσβεση κεφαλαίου σε 4-6 έτη
 • 25ετής εγγύηση για την παραγωγή και απόδοση του συστήματος
 • Απόδοση κεφαλαίου 20-25% (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου εγκατάστασης και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στο φωτοβολταικό σας σύστημα) σταθερό και εγγυημένο για 25 έτη πολύ υψηλότερη από ομόλογα, προθεσμιακές καταθέσεις κλπ
 • Βελτίωση των θερμοκρασιακών συνθηκών του υποκείμενου ορόφου
 • Υπεραξία ακινήτου λόγω αναβάθμισης ενεργειακής ταυτότητας