ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.: Εξαιρετικές επιδόσεις καταγράφουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2021

ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.: Εξαιρετικές επιδόσεις καταγράφουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2021

  • Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 48,7 % σε 13,9 εκατ. ευρώ από 9,40 εκατ.
  • Αύξηση Καθαρής Κερδοφορίας κατά 51,4% σε 0,83 εκατ. ευρώ από 0,55 εκατ. ευρώ

Η βιομηχανία κατεργασίας αλουμινίου ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2021, στα οποία καταγράφονται εξαιρετικές επιδόσεις τόσο στον κύκλο εργασιών, όσο και στην καθαρή κερδοφορία, σημειώνοντας αύξηση ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά +48,7% & +51,4%, αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας την σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας.
Παράλληλα δημοσιεύτηκαν επικαιροποιημένες προβλέψεις για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης (2021), βάσει των οποίων ο κύκλος εργασιών θα ανέλθει στα 20 εκατ. ευρώ, έναντι 13,4 στο 2020, ενώ η καθαρή κερδοφορία προ φόρων στα 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,72 εκατ. ευρώ στο 2020.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται ως φυσικό αποτέλεσμα του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, των νέων επενδύσεων και της παραγωγής νέων προϊόντων.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των προϊόντων της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ διαθέτει όλα τα απαραίτητα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας ή/και ενεργειακής απόδοσης

Leave a Reply