Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδαςκαινοτομεί με προφίλ Μεταλουμίν

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδαςκαινοτομεί με προφίλ Μεταλουμίν

Ιστορικό ταξίδι στο μέλλον με ενίσχυση του μαθησιακού περιβάλλοντος μέσω της ενεργειακής απόδοσης

Το δυναμικού 300 μαθητών 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, ιστορικό εκπαιδευτήριο που ιδρύθηκε το 1895, είναι μικρό ίδρυμα που, με σημαντική κληρονομιά 128 χρόνων, αποτελεί τοπικό πυλώνα εκπαίδευσης, παρακολουθώντας γενιές μαθητών να περνούν τις πόρτες του.


Σήμερα, δικαιώνοντας τις ρίζες του, το 2ο Δημοτικό Σχολείο συμμετέχει σε σύγχρονες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως το πρόγραμμα της Ε.Ε. “e-Twinning – Europe in Comics” δείχνοντας τη δέσμευσή του σε νέες μεθόδους μάθησης, εδραιώνοντας την ιστορικότητά του. Παράλληλα, αναβαθμίζει την ενεργειακή απόδοση και εμφάνισή του, επιλέγοντας το αρχιτεκτονικό προφίλ Μεταλουμίν.

Τα πολλαπλά ωφελήματα από την εγκατάσταση αρχιτεκτονικού προφίλ της Μεταλουμίν ενισχύουν το περιβάλλον μάθησης του σχολείου. Η βελτιωμένη μόνωση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, δημιουργώντας άνετο εσωτερικό περιβάλλον προσήλωσης. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτός ενισχύει την ατμόσφαιρα μάθησης, ενώ προωθεί την αποτελεσματικότητα μαθητών και
εκπαιδευτικών.

Τα μοντέρνα προφίλ Μεταλουμίν επιτρέπουν καλύτερο αερισμό των εσωτερικών χώρων, διασφαλίζοντας υγιές και ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης, ενώ η καλύτερη ποιότητα αέρα διευκολύνει τη διδασκαλία.


Τα αλουμινένια θυρώματα είναι ανθεκτικά, εξασφαλίζοντας μακροζωία και μειωμένο κόστος συντήρησης, επιτρέποντας στο σχολείο να αφιερώνει πόρους σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Η αναβάθμιση των αρχιτεκτονικών στοιχείων με προφίλ Μεταλουμίν, αφενός συμβάλλει στη διατήρηση του ιστορικού αισθητικού χαρακτήρα του σχολείου, ενώ αφετέρου παρέχει τη μοντέρνα πινελιά, που βελτιώνει λειτουργικά το μαθησιακό περιβάλλον, προσφέροντας στην εκπαιδευτική εμπειρία.