Μ-FA-102L: Μονοπάσσαλο σύστημα σταθερής κλίσης

Μ-FA-102L: Μονοπάσσαλο σύστημα σταθερής κλίσης