Βιομηχανική οροφή με το σύστημα M-IR-860L για έργο δυναμικότητας 2MW στη Σαουδική Αραβία

Βιομηχανική οροφή με το σύστημα M-IR-860L για έργο δυναμικότητας 2MW στη Σαουδική Αραβία

Άλλο ένα σημαντικό έργο στο εξωτερικό ολοκληρώθηκε με χρήση συστημάτων στήριξης της Metaloumin. Πρόκειται για έργο δυναμικότητας 2MW, σε βιομηχανική οροφή στη Σ.Αραβία Το σύστημα στήριξης που επιλέχθηκε είναι το M-IR-860L.

Leave a Reply