Η Μεταλουμίν A.E. στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών Αλουμινίου-Σιδήρου της ΠΟΒΑΣ

Η Μεταλουμίν A.E. στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών Αλουμινίου-Σιδήρου της ΠΟΒΑΣ

Η Μεταλουμίν A.E. είχε την χαρά να παρακολουθήσει τις συζητήσεις του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κατασκευαστών Αλουμινίου-Σιδήρου, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) στις 17-19 Μαΐου 2024 στην πόλη της Λάρισας.

Το συνέδριο αποτέλεσε σημαντικό γεγονός για τον κλάδο, υποστηριζόμενο από πάνω από 50 Χορηγούς, Υποστηρικτές και Χορηγούς Επικοινωνίας.

Με ρεκόρ συνέδρων που έφτασαν τους 578, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε έξι
κρίσιμα θέματα για τους τομείς αλουμινίου και σιδήρου, όπως:

  • Επιχειρηματικότητα & Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Εξελίξεις & Προκλήσεις στον Κλάδο του Αλουμινίου
  • Προϊόντα Αλουμινίου & Αρχιτεκτονική
  • Αναβάθμιση της Επιχειρηματικότητας
  • Ευρωπαϊκές Πολιτικές – Πράσινη Επιχειρηματικότητα
  • Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανάλογα με το θέμα συζήτησης, εκτός από τον κ. Θεόφιλο Παγιάτη, Πρόεδρο της ΠΟΒΑΣ, οι συνεδριάσεις συντονίστηκαν και από άλλα μέλη της διοίκησης και διοικητικά μέλη πρωτοβάθμιων οργανισμών-μελών.

Η συμμετοχή της Μεταλουμίν A.E. στο συνέδριο υπογραμμίζει την προσήλωσή της στην υποστήριξη κοινών κλαδικών συμφερόντων και την ενθάρρυνση συνεργασίας των μελών. “Είναι ιδιαίτερη χαρά να αποτελούμε μέρος της ΠΟΒΑΣ, κλαδικού φορέα που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο 1998 στο Ηράκλειο Κρήτης και εδρεύει στην Αθήνα, με 26 σωματεία-μέλη”, είπε ο εκπρόσωπος της Μεταλουμίν.

Η ΠΟΒΑΣ, με τα άμεσα μελλοντικά σχέδια της, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία φορέα εργαστηριακών δοκιμών και την αύξηση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας, διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου κατασκευαστών αλουμινίου-σιδήρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας με την ΠΟΒΑΣ είναι:
ΠΟΒΑΣ
Καποδιστρίου 24
Αθήνα 10682, Ελλάδα
+30 210 645 3740
info@povas.gr