Building Materials Awards

Building Materials Awards

Τα Building Materials Awards, τα πρώτα ελληνικά βραβεία για τα δομικά υλικά, ανακοίνωσαν τους μεγάλους νικητές για το 2020. Πρόκειται για εταιρείες που επενδύουν στην καινοτομία, στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στο σχεδιασμό υλικών και συστημάτων δόμησης, ενώ δεσμεύονται σε ποιότητα, υψηλή εξειδίκευση και υιοθετούν λύσεις στην παραγωγή και εφαρμογή για χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, λειτουργώντας ως παραδείγματα επιχειρηματικής αριστείας. Το έργο της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ανέλαβε 15μελής επιτροπή αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς συμβούλους, οι οποίοι προέρχονται από τα κορυφαία ανώτατα και πολυτεχνικά ιδρύματα της χώρας, με πρόεδρο την καθ. Του ΕΜΠ Α. Μοροπούλου.. Το βραβείο Gold στην ενότητα “Δομικοί Χάλυβες” απενεμήθει στην ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε .Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση της διαρκούς πρωτοπορίας της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ., ιδιαίτερα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το 2009 ήταν από τις πρώτες ελληνικές εταιρίες που πρόσφεραν συστήματα σταθερής κλίσης για στήριξη φωτοβολταϊκών συλλεκτών και σήμερα είναι η μοναδική ελληνική εταιρία που προσφέρει σύστημα μονοαξονικού Tracker. Επιπλέον καινοτομία αποτελεί η χρήση στον tracker υδραυλικού συστήματος πολύ υψηλής αντοχής στο χρόνο έναντι των ηλεκτρικών κινητήρων. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η εταιρία μας παρέμεινε ενεργή στον ελλαδικό χώρο και είχε σημαντικές εξαγωγές σε 23 χώρες. Σήμερα παρά την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, χάρη στην εμπιστοσύνη των πελατών μας και την στήριξη του εργατικού δυναμικού και των συνεργατών μας συνεχίζουμε να προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα του χάλυβα και του αλουμινίου συνδυαστικά.

Leave a Reply