Μεταλουμίν και Ενεργειακή Δρυμού ΙΚΕ:Συνεργασία σε ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικάφωτοβολταϊκά έργα

Μεταλουμίν και Ενεργειακή Δρυμού ΙΚΕ:Συνεργασία σε ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικάφωτοβολταϊκά έργα

Η Μεταλουμίν, ηγέτις στην παροχή λύσεων βάσεων φωτοβολταϊκών, συνεργάστηκε με την Ενεργειακή Δρυμού ΙΚΕ, για ένα από τα πιο φιλόδοξα Ελληνικά φωτοβολταϊκά έργα του 2022.

Αφορά συστάδα 134 ανεξάρτητων Φ/Β πάρκων συνολικής ισχύος 73,73MW στον Δρυμό Δ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με ιδιωτικό δίκτυο μέσης τάσης. Μπορεί να καλύψει ενεργειακές ανάγκες δύο πόλεων, όπως οι Σέρρες και το Κιλκίς, υπογραμμίζοντας την αειφόρο ενεργειακή παραγωγή της περιοχής.

Τα Φ/Β πάρκα ήδη κατασκευάστηκαν, ενώ ολοκληρώνεται η κατασκευή του Υποσταθμού 20/150 kV και Δικτύου Μέσης Τάσης, με σύνδεση κατά την ερχόμενη περίοδο Οκτωβρίου/Νοεμβρίου 2023. Η συνεργασία Μεταλουμίν-Ενεργειακής Δρυμού ΙΚΕ αντιπροσωπεύει σημαντικό βήμα στην επίτευξη στόχων βιώσιμων λύσεων αειφόρου ανάπτυξης στον Ελληνικό ενεργειακό τομέα.