Συστήματα για Επίπεδες Οροφές & Κεραμοσκεπές

Συστήματα για Επίπεδες Οροφές & Κεραμοσκεπές

Περιγραφή

Η Μεταλουμίν Α.Ε.Β.Ε. κατασκευάζει καινοτόμα συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών συλλεκτών για εγκατάσταση σε επίπεδες οροφές και κεραμοσκεπές.

Χαρακτηριζόμενα από τη δυνατότητα απεριόριστης επέκτασης της κατασκευής (συνήθως έως και 40m), την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού στην κύρια κατασκευή, τον ειδικό σχεδιασμό σε περίπτωση πάνελ διπλής όψεως (όχι μόνο ψηλότερη κατασκευή, αλλά και ειδικά clamps εγκεκριμένα από τους κατασκευαστές των συλλεκτών) και πολλές άλλες πατέντες που πραγματοποιούνται βάσει των αναγκών του κάθε έργου, παράγουμε συστήματα στήριξης πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.

Παράγουμε συστήματα στήριξης για τις στέγες σας με τον βέλτιστο τρόπο, εξασφαλίζοντας ασφάλεια, σταθερότητα και πλήρη κάλυψη της διαθέσιμης επιφάνειας. Ποικίλοι τύποι θεμελίωσης (στην οροφή, σε αντίβαρα σκυροδέματος κτλ.), ενώ για τις κεραμοσκεπές παρέχουμε συστήματα που αγκυρώνονται με γάντζο σταθερό ή ρυθμιζόμενο, αλλά και με ντιζοστρίφωνο, ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου.

Πλεονεκτήματα

  • Εύκολη & γρήγορη εγκατάσταση, χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό και την προσαρμοστικότητα
  • Ελάχιστη απαίτηση συντήρησης
  • Καθετοποιημένη παραγωγή που ξεκινά με πρώτη ύλη αλουμινίου και καταλήγει σε έτοιμο προς εγκατάσταση προϊόν
  • Άριστη σχέση ποιότητας – τιμής & απαίτηση ελάχιστης συντήρησης της κατασκευής
  • Δυνατότητα αυτο-στηριζόμενων εκδόσεων που δεν χρειάζονται κανένα τρύπημα ή οποιουδήποτε είδους παρέμβαση στη στέγη
  • Πλήρης κάλυψη της διαθέσιμης επιφάνειας
  • Ευέλικτο σύστημα – δυνατότητα προσθήκης περαιτέρω ενοτήτων στην κύρια δομή

Προϊόντα Συστημάτων για Επίπεδες Οροφές

M-FR-301P

Σύστημα στήριξης με αγκύρωση επί της πλάκας ή επί αντίβαρων. 1 συλλέκτης καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-501P

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί της πλάκας. 1 σειρά συλλεκτών καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-501L

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί της πλάκας. 1 σειρά συλλεκτών καθ’ ύψος σε οριζόντια διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-502P

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με ακγύρωση επί της πλάκας. 2 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη. Με 2 πόδια

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-502P

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με ακγύρωση επί της πλάκας. 2 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη. Με 3 πόδια

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-502L

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με ακγύρωση επί της πλάκας. 2 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε οριζόντια διάταξη.

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-503P

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με ακγύρωση επί της πλάκας. 3 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη. Με 3 πόδια

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-503P

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με ακγύρωση επί της πλάκας. 3 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη. Με 4 πόδια

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-503L

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με ακγύρωση επί της πλάκας. 3 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε οριζόντια διάταξη. Με 2 πόδια

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-503L

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με ακγύρωση επί της πλάκας. 3 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε οριζόντια διάταξη. Με 3 πόδια

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-531L

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί των αντίβαρων. 1 σειρά συλλεκτών καθ’ ύψος σε οριζόντια διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-531P

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί των αντίβαρων. 1 σειρά συλλεκτών καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-532L

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί των αντίβαρων. 2 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε οριζόντια διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-532P

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί των αντίβαρων. 2 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-533L

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί των αντίβαρων. 3 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε οριζόντια διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-533P

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί των αντίβαρων. 3 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-341L

Σύστημα στήριξης άνευ τεγιδων με αγκύρωση επί της πλάκας ή επί αντίβαρων. 1 συλλέκτης καθ’ ύψος σε οριζόντια διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-361P

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί της πλάκας ή επί αντίβαρων. 1 σειρά συλλεκτών καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-361P

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί της πλάκας/αντίβαρων ή επί συστήματος βιομηχανικής οροφής. 1 σειρά συλλεκτών καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-361L

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί της πλάκας ή επί αντίβαρων. 1 σειρά συλλεκτών καθ’ ύψος σε οριζόντια διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-362P

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί της πλάκας ή επί αντίβαρων. 2 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-362L

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί της πλάκας ή επί αντίβαρων. 2 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε οριζόντια διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-363P

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί της πλάκας ή επί αντίβαρων. 3 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-363P

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί της πλάκας/αντίβαρων ή επί συστήματος βιομηχανικής οροφής 3 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-363L

Σύστημα στήριξης επίπεδης οροφής με αγκύρωση επί της πλάκας ή επί αντίβαρων. 3 σειρές συλλεκτών καθ’ ύψος σε οριζόντια διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-350P

Σύστημα στήριξης ανατολής-δύσης με αγκύρωση επί της πλάκας ή επί αντίβαρων. Συλλέκτης καθ’ ύψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-351L

Σύστημα στήριξης ανατολής-δύσης με αγκύρωση επί της πλάκας ή επί αντίβαρων. 1 σειρά συλλεκτών καθ’ ύψος σε οριζόντια διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-IR-890L

Σύστημα στήριξης σε κατακόρυφη επιφάνεια. Οριζόντια διάταξη συλλεκτών

Τεχνικό Φυλλάδιο

Προϊόντα Συστημάτων Στήριξης σε Κεραμοσκεπή

M-TR-400P

Σύστημα Στήριξης με γάντζο για κεραμοσκεπές

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-TR-400L

Σύστημα Στήριξης με γάντζο για κεραμοσκεπές

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-TR-600P

Σύστημα Στήριξης με ντιζοστρίφωνο για κεραμοσκεπές

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-TR-600L

Σύστημα Στήριξης με ντιζοστρίφωνο για κεραμοσκεπές. Οριζόντια διάταξη συλλεκτών

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-TR-700L

Σύστημα Στήριξης με ντίζα μπετόν για επίπεδες & επικλινείς οροφές. Οριζόντια διάταξη συλλεκτών.

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-TR-700P

Σύστημα Στήριξης με ντίζα μπετόν για επίπεδες & επικλινείς οροφές. Κατακόρυφη διάταξη συλλεκτών.

Τεχνικό Φυλλάδιο