Συστήματα για Επίπεδες Οροφές & Κεραμοσκεπές

Συστήματα για Επίπεδες Οροφές & Κεραμοσκεπές

Περιγραφή

Η Μεταλουμίν Α.Ε.Β.Ε. κατασκευάζει καινοτόμα συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών συλλεκτών για εγκατάσταση σε επίπεδες οροφές και κεραμοσκεπές.

Χαρακτηριζόμενα από τη δυνατότητα απεριόριστης επέκτασης της κατασκευής (συνήθως έως και 40m), την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού στην κύρια κατασκευή, τον ειδικό σχεδιασμό σε περίπτωση πάνελ διπλής όψεως (όχι μόνο ψηλότερη κατασκευή, αλλά και ειδικά clamps εγκεκριμένα από τους κατασκευαστές των συλλεκτών) και πολλές άλλες πατέντες που πραγματοποιούνται βάσει των αναγκών του κάθε έργου, παράγουμε συστήματα στήριξης πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.

Παράγουμε συστήματα στήριξης για τις στέγες σας με τον βέλτιστο τρόπο, εξασφαλίζοντας ασφάλεια, σταθερότητα και πλήρη κάλυψη της διαθέσιμης επιφάνειας. Ποικίλοι τύποι θεμελίωσης (στην οροφή, σε αντίβαρα σκυροδέματος κτλ.), ενώ για τις κεραμοσκεπές παρέχουμε συστήματα που αγκυρώνονται με γάντζο σταθερό ή ρυθμιζόμενο, αλλά και με ντιζοστρίφωνο, ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου.

Πλεονεκτήματα

  • Εύκολη & γρήγορη εγκατάσταση, χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό και την προσαρμοστικότητα
  • Ελάχιστη απαίτηση συντήρησης
  • Καθετοποιημένη παραγωγή που ξεκινά με πρώτη ύλη αλουμινίου και καταλήγει σε έτοιμο προς εγκατάσταση προϊόν
  • Άριστη σχέση ποιότητας – τιμής & απαίτηση ελάχιστης συντήρησης της κατασκευής
  • Δυνατότητα αυτο-στηριζόμενων εκδόσεων που δεν χρειάζονται κανένα τρύπημα ή οποιουδήποτε είδους παρέμβαση στη στέγη
  • Πλήρης κάλυψη της διαθέσιμης επιφάνειας
  • Ευέλικτο σύστημα – δυνατότητα προσθήκης περαιτέρω ενοτήτων στην κύρια δομή

Προϊόντα Συστημάτων για Επίπεδες Οροφές

M-FR-301P

Προ-συναρμολογημένο σύστημα στήριξης με 1 συλλέκτη καθ’υψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-502P

Σύστημα Στήριξης για επίπεδες στέγες με βιδωτές συνδέσεις επί της πλάκας ή αντίβαρα σκυροδέματος, 2 συλλέκτες καθ’υψος σε κατακόρυφη δάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-502L

Σύστημα στήριξης με αντίβαρα σκυροδέματος με 2 σειρές συλλεκτών καθ’υψος, Κατακόρυφη διαταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-503P

Σύστημα Στήριξης για επίπεδες στέγες με βιδωτές συνδέσεις επί της πλάκας ή αντίβαρα σκυροδέματος, 2 συλλέκτες καθ’υψος σε κατακόρυφη δάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-531P

Σύστημα Στήριξης για επίπεδες στέγες με βιδωτές συνδέσεις επί της πλάκας ή αντίβαρα σκυροδέματος, 1 συλλέκτης καθ’υψος σε κατακόρυφη δάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-531L

Σύστημα στήριξης με αντίβαρα σκυροδέματος με 1 σειρά συλλεκτών καθ’υψος, σε οριζόντια διαταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-532P

Σύστημα στήριξης με αντίβαρα σκυροδέματος με 2 σειρές συλλεκτών καθ’υψος, Κατακόρυφη διαταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-533P

Σύστημα στήριξης με αντίβαρα σκυροδέματος με 3 σειρές συλλεκτών καθ’υψος, σε κατακόρυφη διαταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-533L

Σύστημα στήριξης με αντίβαρα σκυροδέματος με 3 σειρές συλλεκτών καθ’υψος, σε οριζόντια διαταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-341L

Προ-συναρμολογημένο σύστημα στήριξης για εφαρμογή άνευ τεγιδων με 1 συλλέκτη καθ’υψος, Οριζόντια διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-361P

Νότιο σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών με αντίβαρα σκυροδέματος, 1 συλλέκτης καθ’υψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-361L

Νότιο σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών με αντίβαρα σκυροδέματος, 1 συλλέκτης καθ’υψος σε οριζόντια διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-362P

Νότιο σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών με αντίβαρα σκυροδέματος, 2 συλλέκτες καθ’υψος σε κατακόρυφη διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-FR-362L

Νότιο σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών με αντίβαρα σκυροδέματος, 2 συλλέκτες καθ’υψος σε οριζόντια διάταξη

Τεχνικό Φυλλάδιο

Προϊόντα Συστημάτων Στήριξης σε Κεραμοσκεπή

M-TR-400P

Σύστημα Στήριξης με Γάντζο

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-TR-400L

Σύστημα Στήριξης με Γάντζο

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-TR-600P

Σύστημα Στήριξης με Ντιζοστρίφωνο

Τεχνικό Φυλλάδιο

M-TR-600L

Σύστημα Στήριξης με Ντιζοστρίφωνο

Τεχνικό Φυλλάδιο